O PROJEKCIE

Projekt "Zwyczajna Rodzina"Projekt "Zwyczajna rodzina" jest realizowany przez Miejskie Ośrodek Pomocy Gdynia oraz miasto Gdynia. Realizację spotow reklamowych dla MOPS wykonali wolontaryjnie filmowcy z Gdyni... Ela Benkowska, Adrian Apanel, Sławek Witek...... tu dalszy opis...

Projekt rozpoczął się w 2016 roku jako odpowiedź na potrzeby trojmiejskiej społeczności...

Hasłem przewodnim projektu jest:
"Rodziny zastępcze, to zwykli ludzi, ktorzy na co dzień czynią niezwykłe rzeczy" Raoul Follereau

Kto moze zostać Rodziną Zastępczą?

Rodzicem zastępczym może zostać każdy kto:


• Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• Posiada stałe źródło dochodu
• Wypełnia swój obowiązek alimentacyjny
• Nie był karany za umyślne przestępstwo
• Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz ta władza nie jest mu ograniczona ani zawieszona
• Jest zdolny do sprawowania opieki nad dzieckiem pod względem zdrowotnym oraz predyspozycji i motywacji
• Nie jest ograniczony w zdolności do wykonywania czynności prawnych
• Zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb

Spoty Reklamowe

Nasze rodziny zastępcze:

AUTORZY SPOTOW

Szczegolne podziękowania dla:


Rezyserzy: Elżbieta Benkowska, Adrian Apanel
Operator: Sławomir Witek
Montaz: Łukasz Drobnik
Koloryzacja: Sławomir Witek, Adrian Apanel
Dźwięk: Paris Music
Produkcja: Krzysztof Koruba (Trans-Misja), Małgorzata Małysa i Karolina Galuba (Furia Film),
Operator dźwięku: Wojciech Cwyk
MakeUp: Justyna Pastuszka, Karolina Bastrykin
Web: www.Levelup.pl

KONTAKT